Regulamin Pro-Am

Regulamin Pro-Am

BMW PGA POLSKA Tour 2017
Pro-Am Gradi Invitational by John Deere

21 Kwietnia 2017

 1. Komitet Turniejowy

  a. Dyrektor Turnieju: Adam Mitukiewicz
  b. Dyrektor Organizacyjny turnieju: Angelika Eratowska
  c. Sędzia główny: Piotr Urbański

  Komitet Turniejowy wyda reguły lokalne przed rozpoczęciem turnieju.
  Turniej rozgrywany zgodnie z „Regulaminem Ogólnym Turniejów PGA Polska” i Hard Card PGA Polska
  Turniej Pro-Am Gradi Invitational by John Deere zostanie rozegrany w dniu 21 kwietnia 2017 na polu golfowym Gradi Golf Club.
 2. Uprawnieni do gry

  a. Zawodowcy: 
  i. Członkowie PGA Polska,
  ii. Aplikanci PGA Polska
  iii. Osoby, które uzyskały zgodę Dyrektora Turnieju spełniając warunki Regulaminu Ogólnego Turniejów PGA Polska  
  b.  Amatorzy: do gry dopuszczeni są wszyscy gracze posiadający aktualny, czynny HCP i nie posiadający czynnego lub aktualnego HCP. Osoby nieposiadające aktualnego, czynnego HPC będą grały z HCP 0. Maksymalny HCP gry wynosi: 36.
 3. Zgłoszenia do turnieju

  Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2017r. wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i opłacenie udziału w turnieju przelewem na konto podane na stronie internetowej www.pgapolska.com.
 4. Format turnieju

  Drużyna w Pro-Amie składa się z minimum 2, a maksimum 3 amatorów i 1 PRO.
  Turniej Pro-Am rozgrywany jest na osiemnastu dołkach w formacie better ball stroke play netto . Do klasyfikacji liczy się suma dwóch najlepszych wyników z każdego dołka.
 5. Tee

  a. Zawodowcy:
  i. kobiety: żółte, długość pola … m,
  ii. mężczyźni: białe, długość pola … m,

  b. Amatorzy:
  i. kobiety: czerwone, długość pola … m, z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA)
  ii. juniorzy do lat 12: czerwone, długość pola … m, z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA)
  iii. mężczyźni i juniorzy powyżej 12 roku życia: żółte, długość pola … m, z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA)  

  Amatorzy w Turnieju Pro-Am mogą rozegrać rundę z tee dla graczy zawodowych, mężczyźni - białe, kobiety - żółte. Amator, który zdecyduje się grać z tee zawodowych musi zgłosić to do dyrektora turnieju przed rozpoczęciem gry. Zmiana tee w trakcie rundy jest zabroniona.
 6. Opłaty

  Opłaty przyjmowane są na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju, tj. przed 14.04.2017 na rachunek bankowy podany poniżej. Płatność po wyznaczonym terminie wiąże się z opłatą podwyższoną o 50%. Członkowie PGA Polska z nieopłaconą składką członkowską za sezon 2017 nie zostaną dopuszczeni do turnieju. 
  a. Członkowie Klubu – 90 zł
  b. Goście Klubu – 190 zł
  c. PRO – bez opłaty
  d. Juniorzy – 80 zł

  Nr konta:   81 1500 1722 1211 7002 3793 0000
  IBAN: PL81 1500 1722 1211 7002 3793 0000
  BIC: KRDBPLPW
  Bank Zachodni WBK 

  Adres PGA Polska:
  Al. Jerozolimskie 65/79
  Warszawa 00-697  

  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko_opłata za turniej Pro-Am Gradi
 7. Nagrody

  Podczas PRO-AM nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny.
 8. Remisy

  W przypadku równych wyników decydujący będzie countback w następującej kolejności: lepsze wyniki na ostatnich 9, 6, 3, 1 dołkach. Przez „ostatnie 9 dołków” rozumie się dołki 10-18 pola.