Regulamin turnieju

BMW PGA POLSKA Tour 2017
AMC Aviation PGA Polska

17-18 Czerwca 2017

 1. Komitet Turnieju
  Dyrektor turnieju: Adam Mitukiewicz
  Dyrektor organizacyjny turnieju: Angelika Eratowska
  Sędzia główny: Piotr Urbański

  Komitet Turnieju wyda reguły lokalne przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju.
  Turniej rozgrywany jest zgodnie z „Regulaminem Ogólnym Turniejów PGA Polska” oraz z Hard Card 2017
  Turniej odbywa się pod patronatem PZG i jest turniejem rankingowym Polskiego Związku Golfa.
  Turniej AMC Aviation PGA Polska zostanie rozegrany w dniach 17-18 Czerwca na polu Rosa Private Golf Club.

 2. Uprawnieni do gry
  a. Limit zawodników w turnieju ustalony jest na 120 graczy. Decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej w terminie SIEDMIU DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU
  b. Zawodowcy: Zgodnie z ustępem 2. Regulaminu Ogólnego Turniejów PGA Polska
  c. Amatorzy: Do gry dopuszczeni będą gracze posiadający zarówno czynny jak i nieczynny HCP. Gracze nie posiadający czynnego HCP nie będą uwzględnione w klasyfikacji netto. Maksymalny HCP dokładny graczy: 30,0. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo rozdania 10 „dzikich kart” osobom z HCP dokładnym powyżej 30,0.

 3. Zgłoszenia i lista rezerwowa
  a. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i opłacenie udziału w turnieju przelewem na konto podane na stronie internetowej www.pgapolska.com;
  b. Ostateczny termin zgłoszeń i płatności: SIEDEM DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU;
  c. Osoby, które zgłoszą się po terminie zawartym w regulaminie otrzymają możliwość gry po uzyskaniu zgody Dyrektora Turnieju.

 4. Start turnieju
  a. Czas startu: od godziny 08:00
  b. Osoby, które pomimo dokonania wpłaty nie zgłosiły się na start, będą pozbawione prawa startu w trzech następnych turniejach organizowanych przez PGA Polska
  c. W pierwszym dniu grupy startowe wyłonione zostaną na zasadzie losowania wśród graczy zawodowych oraz aplikantów, amatorzy wg rosnących wartości HCP, a podczas kolejnych dni wg wyników Stroke play brutto.

 5. Format turnieju
  Zawodowcy: 36 dołków w formacie Stroke play Brutto
  Amatorzy: 36 dołków w formacie Stroke play Brutto
  Amatorzy: 36 dołków w formacie Stroke play Netto

 6. Tee
  Zawodowcy
  a. kobiety: żółte, długość pola .... m,
  b. mężczyźni: białe, długość pola .... m,

  Amatorzy:
  a. kobiety: żółte , długość pola .... m, z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA)
  b. juniorzy do lat 12 : żółte, długość pola .... m, z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA)
  c. mężczyźni i juniorzy powyżej 12 roku życia: białe, długość pola .... m, z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA)

 7. Opłaty
  a. Zawodowcy:
       Członkowie PGA Polska – 200 zł
       Aplikanci PGA Polska – 200 zł
       Zawodowcy spoza PGA Polska – 400 zł
  b. Amatorzy:
       Członkowie Klubu – 200 zł
       Juniorzy członkowie Klubu - 200 zł
       Goście – 500 zł
       Juniorzy goście - 300 zł

 8. Nagrody
  I, II, III miejsce wśród zawodowców klasyfikacji Stroke play po 36 dołkach
  I, II, III miejsce wśród amatorów klasyfikacji Stroke play brutto po 36 dołkach
  I, II, III miejsce wśród amatorów klasyfikacji Stroke play netto po 36 dołkach
  Najlepsza kobieta w klasyfikacji Stroke play brutto i stroke play netto po 36 dołkach
  Najlepszy junior w kategorii Stroke play brutto i stroke play netto po 36 dołkach

  Nagrody ufundowane przez BMW dla najlepszych uczestników cyklu w kategoriach brutto i netto. Liczą się 3 najlepsze wyniki z 5 turniejów cyklu BMW PGA Polska Tour 2017.

  Nagrody w klasyfikacjach brutto i netto są rozłączne. Kategoria brutto jest kategorią główną i gracze otrzymujący nagrody za kategorię brutto nie są uwzględniani w nagrodach w kategorii netto.
  Podział puli pieniężnej zostanie opublikowany na stronie www.pgapolska.com.

 9. Informacje 
  Wszelkie informacje dotyczące turnieju, takie jak skład Komitet Turnieju, listy startowe, komunikaty Komitetu Turnieju będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w Centrum Turniejowym oraz na stronie internetowej www.pgapolska.com

 10. Remisy

  Zawodowcy:
  a. W przypadku remisu o pierwsze miejsce wśród Pro w klasyfikacji Strokeplay Brutto, odbędzie się dogrywka w systemie "nagłej śmierci" zaraz po zakończeniu rundy zasadniczej. Dołki dogrywki zostaną ogłoszone przez Komitet Turnieju przed jej rozpoczęciem.
  b.W przypadku remisów na miejscu drugim i dalszych, zawodnicy będą klasyfikowani ex-aequo.

  Amatorzy:
  W przypadku remisu o pierwsze, drugie i trzecie miejsce wśród Amatorów w klasyfikacji Strokeplay Brutto i Netto o zajęciu wyższego miejsca zadecyduje zasada countback: lepsza druga runda, 9, 6, 3, 1 drugiej rundy. W razie remisów o miejsca poza nagradzanymi będą przyznawane miejsca ex-aequo
  Poprzez ostatnie 9 dołków rozumie się dołki 10-18 pola.

 11. Punkty Rankingowe PZG
  Punkty rankingowe PZG będą przyznawane zgodnie z Regulaminem Rankingu PZG 2017.