Kalendarz szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń dla aplikantów oraz dla studentów PGA Polska na rok 2018.

1. Rundy kwalifikacyjne i zaliczeniowe w 2018 r.

Jeśli kandydat posiada oficjalny HCP – 14 lub mniej, wystawiony przez Narodowy Związek Golfa oraz udokumentowany wynikiem +28 lub lepiej w dwóch rundach w turniejach rankingowych w PZGolf w tym samym sezonie. może rozpocząć kurs bez zaliczenia rundy kwalifikacyjnej.

W przypadku braku handicapu lub jeśli handicap jest zbyt wysoki kandydat musi zaliczyć poziom gry podczas turniejów PGA Polska, które odbyły się przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia (2 rundy na wynik 172 lub lepiej z tees ustawionych przez Komitet Turniejowy, par pola 72).
Aby zaliczyć ten warunek aplikant musi zgłosić przed turniejem chęć zaliczenia rund kwalifikacyjnych do PGA Polska i przedstawić wypełniony wniosek o przystąpieniu do egzaminu gry (do pobrania ze strony internetowej PGA Polska). Brak takiego zgłoszenia i wniosku potwierdzonego przez  PGA Polska przed turniejem powoduje iż wynik turnieju nie liczy się jako runda kwalifikacyjna.

2. Terminy szkoleń w 2018 r.

21-23 maja

04-06 czerwca

17-19 września

08-10 października

3. Rozkład zajęć: do potwierdzenia 

4. Egzaminy 2018 r. 

Egzaminy dla studentów; 04-05 kwietnia 2018 r. Poprawki : 23 kwietnia 2018r. 

5. Egzaminy 2019r.

Egzaminy dla studentów: 03-04 kwietnia 2019r.