Moduły szkoleniowe

Moduły szkoleniowe to poszczególne dziedziny, w których będą kształcić się członkowie PGA Polska. Każdy moduł posiada swojego wykładowcę, odpowiedzialnego za organizację i dostarczenie tematów związanych z modułem.

W danym module znajdzie się także grupa wykładowców, która będzie specjalizować się w poszczególnych tematach. Za prowadzenie modułów oraz uczestnictwo w nich, zawodnicy będą otrzymywać punkty podnoszące ich kwalifikacje w systemie CDP.

Wyróżniamy 8 modułów szkoleniowych:

Historia

prowadzący Tomasz Zembrowski

Uczenie się i nauczanie

Wiedza techniczna

prowadzący Martin Hejger

Granie na polu

prowadzący Kacper Bobala

Nauka o sporcie

prowadzący Filip Naglak

Zarządzanie

prowadzący Wacław Laszkiewicz

Sprzęt golfowy

prowadzący Tomasz Burandt

Pole golfowe

prowadzący Łukasz Szadny