Zasady awansowaniaUwaga! Program szkoleniowy instruktorów i trenerów golfa w Polsce jest w trakcie aktualizacji.

Nowy system będzie wprowadzony od wiosny 2020 roku. Więcej informacji wkrótce.


Aby zaliczyć rok uczestnik szkolenia musi zaliczyć wszystkie prace zaliczeniowezdać egzaminy z wszystkich modułów.

Studenci w ramach programu szkoleniowego zobligowani są do:


a)   I rok – obserwacji 10 godz. lekcji prowadzonych przez wykwalifikowanego członka PGA, odbycia praktyk greenkeeperskich na skalibrowanych polach golfowych w wymiarze jednego pełnego dnia roboczego (student ma obowiązek dostarczyć dyrektorowi ds. edukacji zaświadczenie wystawione przez prowadzącego praktykę). Ponad to student jest zobowiązany na przepracowanie jednego dnia w pro-shop, jednego dnia w recepcji Klubu Golfowego i jest zobowiązany do pomocy przy organizacji jednego turnieju w klubie.

b)  II rok – obserwacji 10 godz. lekcji prowadzonych przez wykwalifikowanego członka PGA oraz przeprowadzenie 10 godz. lekcji, z czego przynajmniej 3 godz. oceniane przez wykwalifikowanego członka PGA. Uzyskanie przez studenta łącznego wyniku 172 uderzenia lub lepiej (pole par 72) w dwóch rundach turniejowych w turniejach zatwierdzonych przez PGA Polska, z tees ustawionych prze Komitet Turniejowy.

c)   III rok – obserwacji 10 godz. lekcji prowadzonych przez wykwalifikowanego członka PGA oraz przeprowadzenie 20 godz. lekcji, z czego przynajmniej 3 godz. oceniane przez wykwalifikowanego członka PGA. Uzyskanie przez studenta łącznego wyniku 159 uderzenia lub lepiej (pole par 72) w dwóch rundach turniejowych w turniejach zatwierdzonych przez PGA Polska, z tees ustawionych prze Komitet Turniejowy.