Zasady awansowania

Aby zaliczyć rok uczestnik szkolenia musi zaliczyć wszystkie prace zaliczeniowezdać egzaminy z wszystkich modułów. W przypadku nie zdania modułu uczestnik szkolenia musi powtórzyć rok, zaliczając tylko dany moduł. Koszt powtórki wynosi 500 zł za każdy moduł.

Egzamin praktyczny z gry na polu odbywa się na 1,2 i 3 roku. Uczestnik szkolenia musi zagrać przynajmniej 4 rundy w ciągu roku w turniejach zatwierdzony przez PGA Polska.
Aby zdać egzamin na 1 roku uczestnik szkolenia musi uzyskać wewnętrzny handicap 14,4 lub mniej, grając w turniejach zatwierdzonych przez PGA Polska.
Aby zdać egzamin na 2 roku uczestnik szkolenia musi zaliczyć egzamin praktyczny, demonstrując umiejętność kształtowania lotu piłki.
Aby zdać egzamin na 3 roku uczestnik szkolenia musi uzyskać wewnętrzny handicap 10,4 lub mniej, grając w turniejach zatwierdzonych przez PGA Polska. 

W trakcie pierwszego roku uczestnicy szkolenia mogą używać tytułu:

- Aplikant PGA Polska / PGA Polska Trainee

Po ukończeniu pierwszego lub drugiego roku uczestnicy szkolenia mogą używać tytułu:

- Student PGA Polska / PGA Polska Student

Po ukończeniu trzeciego roku uczestnicy szkolenia mogą używać tytułu w zależności od uzyskanego poziomu gry:

- Trener Golfa PGA Polska / PGA Polska Golf Trainer (wynik z dwóch kolejnych rund pomiędzy 164 a 157)

- PGA Polska Pro Golf Trener/PGA Polska Fully Qualified Golf Professional (wynik z dwóch kolejnych rund 156 lub lepiej)