Rundy kwalifikacyjneUwaga! Program szkoleniowy instruktorów i trenerów golfa w Polsce jest w trakcie aktualizacji.

Nowy system będzie wprowadzony od wiosny 2020 roku. Więcej informacji wkrótce.


Osoby, chcące przystąpić do szkolenia PGA Polska w 2019 roku posiadające oficjalny hcp wyższy niż 14 muszą zaliczyć poziom gry podczas turniejów PGA Polska, które odbyły się przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia (2 rundy turniejowe następujące po sobie na wynik 172 lub lepiej z tees ustawionych przez Komitet Turniejowy, par pola 72).

Aby zaliczyć ten warunek aplikant musi zgłosić przed turniejem chęć zaliczenia rund kwalifikacyjnych do PGA Polska i przedstawić wypełniony wniosek o przystąpieniu do egzaminu gry (do pobrania ze strony internetowej PGA Polska). Brak takiego zgłoszenia i wniosku potwierdzonego przez  PGA Polska przed turniejem powoduje iż wynik turnieju nie liczy się jako runda kwalifikacyjna.