AKTUALNOŚCI

Aktualności

/ Polska

Grupa Erbud Partnerem PGA Polska

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w 2020r. do grona Partnerów PGA Polska dołączyła firma Erbud

Grupa ERBUD rozwija swoją działalność od 1990 roku. Posiada bogate doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Jest jedną z największych, polskich, rodzinnych grup budowlanych. Prowadzi działalność na rynkach Unii Europejskiej: polskim, niemieckim, belgijskim, francuskim i holenderskim.

 

Działalność Grupy jest realizowana w segmentach:

budownictwa kubaturowego,

budownictwa inżynieryjno-drogowego,

budownictwa i serwisu dla przemysłu oraz energetyki.

 

Działalność Grupy cechują jakość i terminowość realizacji projektów oraz wysokie standardy etyczne. ERBUD posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów. Pracownicy są objęci systemem szkoleń i kursów sukcesywnie podnoszących kwalifikacje. Ich rozwój zawodowy jest wzmacniany także poprzez system awansów wewnętrznych. Absolutnym priorytetem w działalności Grupy jest przestrzeganie zasad BHP oraz norm ISO i AQAP. Do realizowanych projektów wprowadzane są innowacyjne i ekologiczne technologie. Od 2007 roku spółka ERBUD jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu spółek budowlanych WIG Budownictwo.

Grupa ERBUD, to organizacja oparta na niezmiennych wartościach, jakimi są: odpowiedzialność, innowacyjność, bezpieczeństwo i partnerstwo.

Od początku Grupa stoi na stanowisku, że najważniejszym kapitałem są pracownicy, których wkład i zaangażowanie w rozwój jest bezcenny. Taka hierarchia wartości pozwoliła nam zbudować zaufanie wśród klientów, największych inwestorów na polskim Rynku. Z szeregiem z nich współpracujemy od wielu lat. Także współpraca z podwykonawcami odbywa się na przejrzystych zasadach. Dotrzymujemy warunków zapisanych w umowach, wiarygodność i zaufanie są bowiem dla nas najważniejsze. 

Oprócz priorytetów biznesowych Grupa, jako odpowiedzialny społecznie partner angażuje się w działalność charytatywną, mając na uwadze potrzeby i wartości płynące ze zrównoważonej koncepcji rozwoju społeczeństwa. W roku 2015, po 25 latach działalności spółki ERBUD,  została powołana Fundacja ERBUD WSPÓLNE WYZWANIA im. Eryka Grzeszczaka. Fundacja ERBUD wspiera wychowanków domów dziecka, którzy będąc u progu dorosłości stają przed szeregiem problemów związanych z usamodzielnieniem się.