Zostań członkiem PGA Polska

Aby zostać zakwalifikowanym do programu treningowego PGA Polska, należy:

a) złożyć wniosek o wstąpienie do PGA Polska (do pobrania poniżej)
b) posiadać maturę (lub w dokument nostryfikowany przez odpowiednie organa państwowe)
c) Posiadać oficjalny HCP – 9,4 lub mniej, wystawiony przez Narodowy Związek Golfa i zweryfikowany przez PGA Polska za okres 12 miesięcy. Pozytywna weryfikacja HCP pozwoli na rozpoczęcie kursu. 
d) W przypadku braku handicapu lub jeśli handicap jest zbyt wysoki kandydat musi zaliczyć poziom gry podczas turniejów PGA Polska, które odbyły się przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia (2 rundy turniejowe następujące po sobie na wynik 172 lub lepiej z tees ustawionych przez Komitet Turniejowy, par pola 72).
Aby zaliczyć ten warunek aplikant musi zgłosić przed turniejem chęć zaliczenia rund kwalifikacyjnych do PGA Polska i przedstawić wypełniony wniosek o przystąpieniu do egzaminu gry (do pobrania ze strony internetowej PGA Polska). Brak takiego zgłoszenia i wniosku potwierdzonego przez PGA Polska przed turniejem powoduje iż wynik turnieju nie liczy się jako runda kwalifikacyjna.
e) wnieść opłatę roczną za kurs PGA, której wysokość ustala Zarząd PGA; płatność może być dokonana w ratach ustalonych przez PGA Polska,
f) podpisać niniejszy regulamin.

2. W przypadku zaniechania szkolenia (udziału w programie) lub osiągania niezadowalających wyników na wniosek Komitetu Szkoleniowego, Zarząd ma prawo odmówić kontynuowania szkolenia.

Na podstawie tych dokumentów i opinii Komitetu Szkoleniowego Zarząd PGA podejmie decyzję o przyjęciu kandydata do programu. W przypadku pozytywnej decyzji dana osoba otrzymuje tytuł APLIKANTA PGA Polska.

3. Zgodnie ze statutem (§11, §12, §12a) członkami PGA Polska mogą być również gracze zawodowi, osoby fizyczne i prawne jako członkowie wspierający i osoby o szczególnych zasługach jako członkowie honorowi.

Aby zostać Playing Pro: 

Członkami grającymi mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe w kraju i za granicą, posiadające kwalifikacje zawodowe gracza w golfa według wymagań stowarzyszenia, oraz złożą wniosek o przyjęcie i zostaną przyjęte przez Zarząd.

Zarząd PGA Polska ustanawia następujące wymagania określające kwalifikacje zawodowe gracza PGA Polska :

• uzyskanie średniej wyników +1 dla mężczyzn i +3 dla kobiet w 8 kolejnych rundach w turniejach zawodowych zatwierdzonych przez PGA Polska
• Zdanie przed Komisją wyznaczoną przez Zarząd egzaminu z obowiązujących Reguł gry w golfa i etykiety, organizacji sportu w Polsce oraz wiedzy o PGA w tym i PGA Polska.

• Reprezentowanie nienagannej postawy moralnej i etycznej i pozytywna opinia Komisji Dyscyplinarnej PGA Polska w tym względzie.
• Rezygnacja ze statusu amatora

Zarząd zastrzega sobie prawo zwolnienia z tych wymogów kandydatów posiadających wybitne osiągnięcia sportowe.

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Angeliką Eratowską, pod nr tel. 506 875 558 lub pod adresem e-mail: biuro@pgapolska.com

copyright PGA Polska

2 krok - formularz rejestracyjny

  •  

  • D: M: R:

     

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •