Zostań członkiem PGA PolskaUwaga! Program szkoleniowy instruktorów i trenerów golfa w Polsce jest w trakcie aktualizacji.

Nowy system będzie wprowadzony od wiosny 2020 roku. Więcej informacji wkrótce.


Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami dołączenia do PGA Polska (2019)

Aby zostać zakwalifikowanym do programu treningowego PGA Polska, należy:

a)   złożyć wniosek o przystąpienie do kursu.

b)  posiadać wykształcenie średnie (aby ukończyć kurs i zostać członkiem PGA Polska student będzie musiał posiadać maturę)

c)   Przedstawić oficjalny dokument zaliczenia części ogólnej kursu instruktora sportu wystawiony przez autoryzowane instytucje (AWF, Polska Akademia Sportu)

d)  Zaliczenie podstawowych egzaminów prowadzonych przez PGA Polska z praw lotu piłki oraz z podstaw techniki uderzenia (GASP)

e)   Posiadać oficjalny HCP – 14 lub mniej, wystawiony przez Narodowy Związek Golfa oraz udokumentować wynik +28 lub lepiej w dwóch rundach w turniejach rankingowych PZGolf w tym samym sezonie.

f)     W przypadku braku handicapu lub jeśli handicap jest zbyt wysoki kandydat musi zaliczyć poziom gry podczas turniejów PGA Polska, które odbyły się przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia (2 rundy na wynik 172 lub lepiej z tees ustawionych przez Komitet Turniejowy, par pola 72).
Aby zaliczyć ten warunek aplikant musi zgłosić przed turniejem chęć zaliczenia rund kwalifikacyjnych do PGA Polska i przedstawić wypełniony wniosek o przystąpieniu do egzaminu gry (do pobrania ze strony internetowej PGA Polska). Brak takiego zgłoszenia i wniosku potwierdzonego przez  PGA Polska przed turniejem powoduje iż wynik turnieju nie liczy się jako runda kwalifikacyjna.

g)   wnieść opłatę roczną za kurs PGA, której wysokość ustala Zarząd PGA; płatność może być dokonana w czterech ratach (każda rata jest równa co najmniej ¼ całkowitej opłaty plus 10%) . Jeśli wybrana została opcja płacenia rat każda z nich musi być wniesiona przed kolejnym szkoleniem (jedna rata przed każdym szkoleniem). W przypadku braku wpłacenia raty za szkolenie aplikant nie jest dopuszczony do szkolenia

h)   podpisać niniejszy regulamin.Brak w/w warunków uniemożliwia rozpoczęcie szkolenia.

Zgodnie ze statutem (§11, §12, §12a) członkami PGA Polska mogą być również gracze zawodowi, osoby fizyczne i prawne jako członkowie wspierający i osoby o szczególnych zasługach jako członkowie honorowi.


Aby zostać Playing Pro: 

Członkami grającymi mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe w kraju i za granicą, posiadające kwalifikacje zawodowe gracza w golfa według wymagań stowarzyszenia, oraz złożą wniosek o przyjęcie i zostaną przyjęte przez Zarząd.

Zarząd PGA Polska ustanawia następujące wymagania określające kwalifikacje zawodowe gracza PGA Polska :

 • Uzyskanie średniej wyników +1 dla mężczyzn i +3 dla kobiet w 8 kolejnych rundach w turniejach zawodowych zatwierdzonych przez PGA Polska
 • Zdanie przed Komisją wyznaczoną przez Zarząd egzaminu z obowiązujących Reguł gry w golfa i etykiety, organizacji sportu w Polsce oraz wiedzy o PGA w tym i PGA Polska
 • Reprezentowanie nienagannej postawy moralnej i etycznej i pozytywna opinia Komisji Dyscyplinarnej PGA Polska w tym względzie.
 • Rezygnacja ze statusu amatora

Zarząd zastrzega sobie prawo zwolnienia z tych wymogów kandydatów posiadających wybitne osiągnięcia sportowe.

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Angeliką Eratowską, pod nr tel. 506 875 558 lub pod adresem e-mail: biuro@pgapolska.com

copyright PGA Polska

2 krok - formularz rejestracyjny

 •  

 • D: M: R:

   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •